Putochinomaricón Chenta Tsai Tseng. Producción musical

Putochinomaricón Chenta Tsai Tseng. Producción musical

Canción «Puto Chino Maricón» en el album «Corazón de cerdo con ginseng al vapor»