Putochinomaricón Chenta Tsai Tseng. Producción musical

Putochinomaricón Chenta Tsai Tseng. Producción musical

Canción “Puto Chino Maricón” en el album “Corazón de cerdo con ginseng al vapor”